Euro Ran öncelikle yıllık tüm faaliyetlerini gözden geçirip ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetlerin satın alma dönemlerini tespit eder. Ardından belirlediği şartlar ve kalite standartları doğrultusunda satın alma işlemini gerçekleştirmektedir.

Euro Ran endüstriyel boyutta veya tüketime hazır olarak tamamen müşteri spesikasyonları doğrultusunda ürün işler.

YÜKSEK TEKNOLOJİ SAHİBİ FIRINLAR

  • Üstün hijyen teknolojisi
  • Doğru kurutma teknikleri
  • Ağırlık, nem, sıcaklık ve hava hızı değerlerinin anlık kontrolü
  • Ürüne göre reçete değiştirebilme